Pacta sunt servanda
Umów należy dotrzymywać
© Kancelarie Radców Prawnych Kanak - 2010 - 2022