Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Strona główna > Polityka prywatności
      Strona internetowa www.kancelaria-kanak.pl została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych. Osoby odwiedzające naszą stronę nie powinny opierać się na zawartych tu informacjach bez uprzedniego skontaktowania się z radcą prawnym.

      Prosimy o nienadsyłanie do Kancelarii jakichkolwiek poufnych informacji bez uprzedniego pisemnego porozumienia z Kancelarią. Do czasu zawarcia takiego porozumienia, wszelką nadesłaną korespondencję traktować będziemy jako nieobjętą klauzulą poufności. Również po zawarciu takiego porozumienia należy mieć na uwadze, iż osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do treści przesyłanych pocztą elektroniczną, dlatego informacje poufne winny być nam przekazywane w inny sposób.

      Podczas kontaktów z Państwem gromadzone są dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do utrzymania kontaktów oraz w celu analizy statystycznej odwiedzin na naszej stronie. Informujemy, że mają Państwo prawo wglądu i poprawienia danych osobowych. Przekazane nam dane będą przetwarzane wyłącznie we wskazanych powyżej celach oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.

      Materiały na niej umieszczone nie stanowią porady prawnej i nie powinny być w ten sposób traktowane.

Małgorzata Kanak
radca prawny
Marek Kanak
radca prawny
© Kancelarie Radców Prawnych Kanak - 2010 - 2024