Pacta sunt servanda
Umów należy dotrzymywać
Strona główna > Prawnicy
      Małgorzata Kanak - radca prawny

      Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - kierunku prawo. W 2010 r. ukończyła aplikacje radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

      Od 2006 r. pracowała jako prawnik w kancelariach i firmach windykacyjnych we Wrocławiu. Specjalizuje się: w prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie gospodarczym i spółek handlowych.

      Marek Kanak - radca prawny

      Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył zdobywając tytuł magistra prawa w roku 2006. Praca magisterska pod tytułem "System konstytucyjny Japonii" została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

      W latach 2006 – 2010 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i został wpisany na listę radców prawnych.

      W trakcie aplikacji zdobył doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, materialnego i procesowego, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa ochrony danych osobowych.
© Kancelarie Radców Prawnych Kanak - 2010 - 2024