Aequitas sequitur legem
Sprawiedliwość idzie za prawem
Strona główna > Zakres usług
      Dzięki doświadczeniu i kompetencjom oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie wymienionych poniżej dziedzin prawa. W chwili obecnej nasza praktyka obejmuje:

Prawo cywilne
wszelkie sprawy cywilne, w tym dotyczące własności, posiadania, umów: sprzedaży, pożyczki, agencyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, umowy zlecenia, umowy o dzieło i o roboty budowlane, a także sprawy spadkowe oraz windykacja należności.

Prawo rodzinne
w tym m.in. reprezentowanie klienta w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, opieki, kurateli oraz ze stosunków między rodzicami a dziećmi.

Prawo pracy
w tym m.in. rozwiązywanie sporów pracowniczych, prowadzenie negocjacji i sporów z organizacjami związkowymi, przygotowywanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów z zakresu prawa pracy.

Prawo administracyjne
w tym pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, sporządzenie odwołań i zażaleń, a także reprezentowanie strony w postępowaniach administracyjnych wszystkich instancji oraz przed sądami administracyjnymi.

Prawo nieruchomości
w tym sporządzenie umów dotyczących nieruchomości, opiniowanie umów deweloperskich, sporządzanie audytów stanu prawnego nieruchomości, doradztwo przy transakcjach dotyczących nieruchomości oraz scalanie i podziały nieruchomości, ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach, reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Prawo budowlane
w tym w szczególności sporządzenie dokumentacji prawnej procesu budowlanego, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych, sporządzenie umów budowlanych.

Prawo ubezpieczeń
w tym dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych od zakładów ubezpieczeń, w szczególności odszkodowań z tytułu:
  • wypadków komunikacyjnych (z ubezpieczeń OC, NNW),
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków w rolnictwie,
  • błędów w sztuce lekarskiej wynikających z zaniedbań pracowników służby zdrowia.

Prawo ochrony danych osobowych
w tym w szczególności ocena stanu ochrony danych osobowych, przygotowywanie regulacji obejmujących ochronę danych osobowych oraz zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prawo kontraktów
przygotowywanie oraz negocjowanie projektów umów, porozumień, listów intencyjnych, ocena prawidłowości ich wykonania.

Prawo spółek handlowych
zakładanie spółek, obsługa organów spółek, zmiany kapitałowe, przekształcenia spółek, przeprowadzanie due dilligence spółek, prowadzenie postępowań rejestrowych oraz przygotowywanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań w zakresie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Prawo autorskie
w tym sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących utworów i praw twórców oraz korzystających.

Prawo upadłościowe i naprawcze
w tym m.in. pomoc w zaspokajaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, reprezentowanie wierzycieli, pomoc prawna w przedstawianiu propozycji i realizacji układu.

Prawo zamówień publicznych
w tym m.in. sporządzanie środków odwoławczych i doradztwo oferentom.

Mediacje
przeprowadzanie pozasądowych negocjacji celem ugodowego zakończenia sporu.
© Kancelarie Radców Prawnych Kanak - 2010 - 2024