Aequitas sequitur legem
Sprawiedliwość idzie za prawem
Strona główna > Zasady wynagrodzenia

      Sposób i wysokość wynagradzania z tytułu usług prawnych świadczonych przez radców prawnych Małgorzatę Kanak i Marka Kanak zawsze ustalany jest w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.

      Ceny usług uzależnione są od stopnia skomplikowania zleconej sprawy oraz przewidywanego lub poświęconego czasu na jej wykonanie.

      Poniżej pragniemy przedstawić podstawowe zasady wynagradzania:

      System wynagradzania ryczałtowego - polega na świadczeniu usług prawnych za ustaloną stawkę ryczałtową. Ten system wynagradzania polecamy w szczególności Przedsiębiorcom oraz instytucjom, które potrzebują stałej pomocy prawnej, a zarazem pragną określić jej miesięczny koszt.

      System stawek godzinowych – ten system rozliczania polecamy w sytuacji, gdy przy zlecaniu sprawy nie można określić, ile czasu trwać będzie wykonanie zlecenia. Z Klientem ustalana jest wówczas stawka godzinowa, a po wykonaniu zlecenia następuje ostateczne rozliczenie wynagrodzenia na podstawie czasu poświęconego na jego wykonanie.

      System stawek urzędowych – najczęściej jest stosowany w przypadku reprezentowania Klienta przed sądami. Wysokość wynagrodzenia określana jest w oparciu o stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

      W ramach każdego z powyższych systemów umowa z Klientem może przewidywać tzw. premie za sukces, w sytuacji gdy sprawa zostanie zakończona pomyślnym wynikiem dla Klienta.

      Ponadto Klient musi liczyć z konieczności pokrycia kosztów, w szczególności sądowych i skarbowych, związanych z realizacją zlecenia.

      W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
© Kancelarie Radców Prawnych Kanak - 2010 - 2024